Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

Publications

Pages

[21]
Author(s): Maksim Kouza, Chin-Kun Hu, Hoang Zung, Mai Suan Li
The Journal of Chemical Physics, 131:215103, 2009
[22]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński
Biophysical Journal, 94:726–36, 2008
[23]
Author(s): Maksim Kouza, Chin-Kun Hu, Mai Suan Li
The Journal of Chemical Physics, 128:045103, 2008
[24]
Author(s): Joanna I. Sulkowska, Marek Cieplak
Biophys J, 95:3174-91, 2008
[25]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104:12330–5, 2007
[26]
Author(s): Dominik Gront, Andrzej Koliński
Bioinformatics (Oxford, England), 23:1840–1842, 2007
[27]
Author(s): Marcin Hoffmann, Krystian Eitner, Marcin von Grotthuss, Leszek Rychlewski, Ewa Banachowicz, Tomasz Grabarkiewicz, Tomasz Szkoda, Andrzej Koliński
Journal of Computer-Aided Molecular Design, 20:305–319, 2006
[28]
Author(s): Piotr Pokarowski, Karol Droste, Andrzej Koliński
The Journal of Chemical Physics, 122:214915, 2005
[29]
Author(s): Andrzej Koliński, Dominik Gront, Piotr Pokarowski, Jeffrey Skolnick
Biopolymers, 69:399–405, 2003
[30]
Author(s): Andrzej Sikorski, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Acta Biochimica Polonica, 49:683–692, 2002

Pages