Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

Publications of this author

[151]
Author(s): Michal Vieth, Jonathan D. Hirst, Andrzej Koliński, Charles L. Brooks
Journal of Computational Chemistry, 19:1612–1622, 1999
[152]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński, Angel. R. Ortiz
Theoretical and Computational Chemistry: Computational Molecular Biology, 8:397–440, 1999
[153]
Author(s): Debasisa Mohanty, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 77:54–69, 1999
[154]
Author(s): Andrzej Koliński, Piotr Rotkiewicz, Bartosz Ilkowski, Jeffrey Skolnick
Proteins, 37:592–610, 1999
[155]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński, Debasisa Mohanty
International Journal of Quantum Chemistry, 75:165–176, 1999
[156]
Author(s): Andrzej Koliński, Bartosz Ilkowski, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 77:2942–52, 1999
[157]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Jacquelyn S. Fetrow, Angel. R. Ortiz, Andrzej Koliński
Impact of Advances in Computing and Communications Technologies on Chemical Sciences and Technology, Proceedings of the National Research Council, pp:44–61, 1999
[158]
Author(s): Debasisa Mohanty, Brian N. Dominy, Andrzej Koliński, Charles L. Brooks, Jeffrey Skolnick
Proteins, 35:447–452, 1999
[159]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński
Advances in Chemical Physics: Monte Carlo Methods in Chemical Physics, 105:203–242, 1999
[160]
Author(s): Andrzej Koliński, Piotr Rotkiewicz, Jeffrey Skolnick
Proceedings of HRLC Workshop, pp:100–130, 1998
[161]
Author(s): Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proteins, 32:475–494, 1998
[162]
Author(s): Angel. R. Ortiz, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proceedings of the Pacific Symposium on Biocomputing ’98, pp:377–388, 1998
[163]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński, Angel. R. Ortiz
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 16:381–396, 1998
[164]
Author(s): Angel. R. Ortiz, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95:1020–1025, 1998
[165]
Author(s): Andrzej Koliński, Lukasz Jaroszewski, Piotr Rotkiewicz, Jeffrey Skolnick
The Journal of Physycal Chemistry B, 102:4628–4637, 1998
[166]
Author(s): Andrzej Sikorski, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 75:92–105, 1998
[167]
Author(s): Angel. R. Ortiz, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proteins, 30:287–294, 1998
[168]
Author(s): Angel. R. Ortiz, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Journal of Molecular Biology, 277:419–448, 1998
[169]
Author(s): Andrzej Koliński, Wojciech Galazka, Jeffrey Skolnick
Journal of Chemical Physics, 108:2608–2617, 1998
[170]
Author(s): Andrzej Koliński, Pawel Madziar
Biopolymers, 42:537–548, 1997
[171]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński, Angel. R. Ortiz
Journal of Molecular Biology, 265:217–241, 1997
[172]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Lukasz Jaroszewski, Andrzej Koliński, Adam Godzik
Protein Science, 6:676–688, 1997
[173]
Author(s): Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Journal of Chemical Physics, 107:953–964, 1997
[174]
Author(s): Wei-Ping Hu, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proteins, 29:443–460, 1997
[175]
Author(s): Angel. R. Ortiz, Wei-Ping Hu, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proceeding of II-nd Pacific Symposium on Biocomputing, 316–327, 1997

Pages