Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

Publications of this author

[101]
Author(s): Marcin Hoffmann, Krystian Eitner, Marcin von Grotthuss, Leszek Rychlewski, Ewa Banachowicz, Tomasz Grabarkiewicz, Tomasz Szkoda, Andrzej Koliński
Journal of Computer-Aided Molecular Design, 20:305–319, 2006
[102]
Author(s): Dominik Gront, Andrzej Koliński
Bioinformatics (Oxford, England), 22:621–622, 2006
[103]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Mateusz Kurcinski, Aleksandra Rutkowska, Dominik Gront, Andrzej Koliński
Acta Biochimica Polonica, 53:131–143, 2006
[104]
Author(s): Dorota Plewczynska, Andrzej Koliński
Macromolecular Theory and Simulations, 14:444–451, 2005
[105]
Author(s): Dariusz Ekonomiuk, Marcin Kielbasinski, Andrzej Koliński
Acta Biochimica Polonica, 52:741–8, 2005
[106]
Author(s): Dominik Gront, Andrzej Koliński, Ulrich H.E. Hansmann
Journal of Computer-Aided Molecular Design, 19:603–8, 2005
[107]
Author(s): Andrzej Koliński, Janusz M. Bujnicki
Proteins, 61 Suppl. 7:84–90, 2005
[108]
Author(s): Edyta Małolepsza, Michal Boniecki, Andrzej Koliński, Lucjan Piela
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102:7835–40, 2005
[109]
Author(s): Elizabeth Bolesta, Aleksandra Kowalczyk, Andrzej Wierzbicki, Piotr Rotkiewicz, Barbara Bambach, Chun-Yen Tsao, Irena Horwacik, Andrzej Koliński, Hanna Rokita, Martin Brecher, Xinhui Wang, Soldano Ferrone, Danuta Kozbor
Cancer Research, 65:3410–8, 2005
[110]
Author(s): Dominik Gront, Andrzej Koliński
Bioinformatics, 21:3179–80, 2005
[111]
Author(s): Piotr Pokarowski, Karol Droste, Andrzej Koliński
The Journal of Chemical Physics, 122:214915, 2005
[112]
Author(s): Dominik Gront, Ulrich H.E. Hansmann, Andrzej Koliński
International Journal of Quantum Chemistry, 105:826–830, 2005
[113]
Author(s): Piotr Pokarowski, Andrzej Kloczkowski, Robert L. Jernigan, Neha S. Kothari, Maria Pokarowska, Andrzej Koliński
Proteins, 59:49–57, 2005
[114]
Author(s): Dominik Gront, Andrzej Koliński
Bioinformatics (Oxford, England), 21:981–987, 2005
[115]
Author(s): Andrzej Koliński
Acta Biochimica Polonica, 51:349–71, 2004
[116]
Author(s): Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Polymer, 45:511–524, 2004
[117]
Author(s): Wei Li, Yang Zhang, Daisuke Kihara, Yuanpeng Janet Huang, Deyou Zheng, Gaetano T. Montelione, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Proteins, 53:290-306, 2003
[118]
Author(s): Jeffrey Skolnick, Yang Zhang, Adrian K. Arakaki, Andrzej Koliński, Michal Boniecki, András Szilágyi, Daisuke Kihara
Proteins, CASP Suppl:469–79, 2003
[119]
Author(s): Andrzej Koliński, Dominik Gront, Piotr Pokarowski, Jeffrey Skolnick
Biopolymers, 69:399–405, 2003
[120]
Author(s): Piotr Pokarowski, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 84:1518–26, 2003
[121]
Author(s): Turkan Haliloglu, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Biopolymers, 70:548–562, 2003
[122]
Author(s): Yang Zhang, Andrzej Koliński, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 85:1145–64, 2003
[123]
Author(s): Michal Boniecki, Piotr Rotkiewicz, Jeffrey Skolnick, Andrzej Koliński
Journal of Computer-Aided Molecular Design, 17:725–38, 2003
[124]
Author(s): Andrzej Koliński, Piotr Klein, Piotr Romiszowski, Jeffrey Skolnick
Biophysical Journal, 85:3271–3278, 2003
[125]
Author(s): Rafal R. Sicinski, Piotr Rotkiewicz, Andrzej Koliński, Wanda Sicinska, Jean M. Prahl, Connie M. Smith, Hector F. DeLuca
Journal of Medicinal Chemistry, 45:3366-80, 2002

Pages