Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

Publications of this author

[51]
Author(s): Pawel Gniewek, Andrzej Koliński, Robert L. Jernigan, Andrzej Kloczkowski
The Journal of Chemical Physics, 136:195101, 2012
[52]
Author(s): Pawel Gniewek, Andrzej Koliński
Biophysical Journal, 102:195–200, 2012
[53]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Maciej Blaszczyk, Andrzej Koliński
From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB11) Proceedings, 8:79–82, 2012
[54]
Author(s): Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 2011
[55]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Michal Jamroz, Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 281-294, 2011
[56]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Michal Jamroz, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 21-34, 2011
[57]
Author(s): Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 1-20, 2011
[58]
Author(s): Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 1-20, 2011
[59]
Author(s): Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 2011
[60]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Michal Jamroz, Andrzej Koliński, Andrzej Koliński
Multiscale Approaches to Protein Modeling, 281-294, 2011
[61]
Author(s): Pawel Gniewek, Sumudu P. Leelananda, Andrzej Koliński, Robert L. Jernigan, Andrzej Kloczkowski
Proteins, 79:1923–9, 2011
[62]
Author(s): Pawel Gniewek, Andrzej Koliński
The Journal of Chemical Physics, 134:056101, 2011
[63]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński
Journal of the American Chemical Society, 133:10283–9, 2011
[64]
Author(s): Irena Horwacik, Mateusz Kurcinski, Malgorzata Bzowska, Aleksandra K. Kowalczyk, Dominik Czaplicki, Andrzej Koliński, Hanna Rokita
International Journal of Molecular Medicine, 28:47–57, 2011
[65]
Author(s): Dorota Latek, Andrzej Koliński
Journal of c\Computational Chemistry, 32:536–44, 2011
[66]
Author(s): Kamil Steczkiewicz, Michael T. Zimmermann, Mateusz Kurcinski, Benjamin A. Lewis, Drena Dobbs, Andrzej Kloczkowski, Robert L. Jernigan, Andrzej Koliński, Krzysztof Ginalski
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108:9443–8, 2011
[67]
Author(s): Karol Kamel, Andrzej Koliński
Acta Biochimica Polonica, 58:255–60, 2011
[68]
Author(s): Saras Saraswathi, Robert L. Jernigan, Andrzej Kloczkowski, Andrzej Koliński
International Conference on Fuzzy Computation and 2nd International Conference on Neural Computation, 370-375, 2010
[69]
Author(s): Pawel Gniewek, Andrzej Koliński
Biophysical Journal, 99:3507–16, 2010
[70]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121:124–9, 2010
[71]
Author(s): Michal Jamroz, Andrzej Koliński
BMC Structural Biology, 10:5, 2010
[72]
Author(s): Sebastian Trojanowski, Aleksandra Rutkowska, Andrzej Koliński
Acta Biochimica Polonica, 57:125–33, 2010
[73]
Author(s): Andrzej Kloczkowski, Robert L. Jernigan, Zhijun Wu, Guang Song, Lei Yang, Andrzej Koliński, Piotr Pokarowski
Journal of Structural and Functional Genomics, 10:67–81, 2009
[74]
Author(s): Dominik Gront, Dorota Latek, Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński, Henryk Koroniak, Jan Barciszewski
Na pograniczu chemii i biologii (At the treshold of chemistry and biology), 17:239-256, 2008
[75]
Author(s): Dominik Gront, Dorota Latek, Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński, Janusz M. Bujnicki
Prediction of Protein Structures, Functions, and Interactions, 117-142, 2008

Pages