Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

Publications of this author

[1]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Maciej Blaszczyk, Maciej Ciemny, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
BioMedical Engineering OnLine, doi:10.1186/s12938-017-0363-6, 2017
[2]
Author(s): Maciej Ciemny, Mateusz Kurcinski, Maciej Blaszczyk, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
BioMedical Engineering OnLine, doi: 10.1186/s12938-017-0362-7, 2017
[3]
Author(s): Maksim Kouza, Pham Dang Lan, Alexander M. Gabovich, Andrzej Koliński, Mai Suan Li
The Journal of Chemical Physics, 146:135101, 2017
[4]
Author(s): Maksim Kouza, Anirban Banerji, Andrzej Koliński, Irina A. Buhimschi, Andrzej Kloczkowski
Physical Chemistry Chemical Physics, 19:2990-9, 2017
[5]
Author(s): Lenna Peterson, Michal Jamroz, Andrzej Koliński, Daisuke Kihara
Methods in Molecular Biology, 1484:175-186, 2017
[6]
Author(s): Maciej Ciemny, Mateusz Kurcinski, Konrad Kozak, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Methods in Molecular Biology, 1561:69-94, 2017
[7]
Author(s): Maksim Kouza, Eshel Faraggi, Andrzej Koliński, Andrzej Kloczkowski
Methods in Molecular Biology, 1484:7-24, 2017
[8]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński
Methods in Molecular Biology, 1484:83-113, 2017
[9]
Author(s): Maciej Ciemny, Aleksander Debinski, Marta Paczkowska, Andrzej Koliński, Mateusz Kurcinski, Sebastian Kmiecik
Scientific Reports, 6:37532, 2016
[10]
Author(s): Wojciech Pulawski, Michal Jamroz, Michal Kolinski, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Journal of Chemical Information and Modeling, 56:2207–2215, 2016
[11]
Author(s): Shamima Rashid, Saras Saraswathi, Andrzej Kloczkowski, Suresh Sundaram, Andrzej Koliński
BMC Bioinformatics, 17:2016
[12]
Author(s): Michal Jamroz, Andrzej Koliński, Daisuke Kihara
Bioinformatics, 32:i314–i321, 2016
[13]
Author(s): Sebastian Kmiecik, Dominik Gront, Michal Kolinski, Lukasz Wieteska, Aleksandra Dawid, Andrzej Koliński
Chemical Reviews, 116:7898–7936, 2016
[14]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Maciej Ciemny, Maciej Blaszczyk, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Proceedings of the International Work-conference on Bioinformatics and BIOmedical engineering (IWWBIO) in Granada, Spain, 195-201, arXiv:1605.09269, 2016
[15]
Author(s): Maciej Ciemny, Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Proceedings of the International Work-conference on Bioinformatics and BIOmedical engineering (IWWBIO) in Granada, Spain, 207-213, arXiv:1605.09266, 2016
[16]
Author(s): Anna Bielenica, Ewa Kedzierska, Michal Kolinski, Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński, Ferdinando Fiorino, Beatrice Severino, Elisa Magli, Ilaria Rossi, Paola Massarelli, Anna E. Kozioł, Aleksandra Sawczenko, Marta Struga
European Journal of Medicinal Chemistry, 116:173–186, 2016
[17]
Author(s): Maciej Blaszczyk, Mateusz Kurcinski, Maksim Kouza, Lukasz Wieteska, Aleksander Debinski, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Methods, 93:72–83, 2016
[19]
Author(s): Maksim Kouza, Nguyen Truong Co, Phuong Hoang Nguyen, Andrzej Koliński, Mai Suan Li
The Journal of Chemical Physics, 142:145104 , 2015
[20]
Author(s): Lukasz Wieteska, Maksim Ionov, Janusz Szemraj, Claudia Feller, Andrzej Koliński, Dominik Gront
Journal of Biotechnology, 199:69-76, 2015
[21]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Michal Jamroz, Maciej Blaszczyk, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Nucleic Acids Research, 43 (W1):W419-W424, 2015
[22]
Author(s): Maksim Kouza, Michal Jamroz, Dominik Gront, Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński
TASK Quarterly, 18: 373–378, 2014
[23]
Author(s): Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik, Michal Jamroz, Maciej Blaszczyk, Maksim Kouza, Mateusz Kurcinski
TASK Quarterly, 18:219–229, 2014
[24]
Author(s): Jacek Wabik, Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński
IWBBIO 2014 (2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), 2014
[25]
Author(s): Mateusz Kurcinski, Andrzej Koliński, Sebastian Kmiecik
Journal of Chemical Theory and Computation, 10:2224–2231, 2014

Pages